ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ KONANÉHO DNE 9. 5. 2019 V KOŠÍKÁCH K VÝZVĚ MAS Č. 2 V RÁMCI OPERACE 19.2.1. PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 9. 5. 2019
Květen 15, 2019

Informace o termínu zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. vč. veřejné obhajoby projektů PRV

Výzva MAS č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina
Duben 29, 2019

Zápis a usnesení ze zasedání Valné hromady MAS SCHP ze dne 27. 3. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání Valné hromady MAS SCHP ze dne 27. 3. 2019 ZDE
Duben 9, 2019

Zápis a usnesení z jednání Programového výboru dne 21. 3. 2019

Zápis a usnesení z jednání Programového výboru dne 21. 3. 2019 k 3. výzvě MAS SCHP – IROP –
Březen 26, 2019

Pozvánka na zasadání Valné hromady

Pozvánka na zasedání Valné hromady konané dne 27. 3. 2019 v 16:00 v Huštěnovicích ZDE
Březen 26, 2019

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ VE VÝZVĚ MAS Č. 2 PRV

Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje
Březen 24, 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ III.

Zápis z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření III. ze dne 11. 3. 2019 a 20. 2. 2019.
Březen 13, 2019