Avízo výzvy IROP Doprava

Zveřejňujeme Avízo výzvy „MAS SCHP – IROP – Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“ Avízo Výzva
Listopad 15, 2017

Pozvánka na Valnou hromadu

Vážení partneři MAS SCHP, dne 14. 11. 2017 se ve 14:00 hodin v Košíkách uskuteční jednání Valné hromady. Více
Listopad 9, 2017

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE VÝZVY OPZ

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci (ZoR), žádosti o platbu (ŽoP) a žádosti o změnu (ŽoZ): https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz   Pokyny
Listopad 8, 2017

Neinvestiční dotace Zlínského kraje

SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ Na projekt SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ
Říjen 25, 2017

Seminář pro příjemce výzvy OPZ

Pozvánka na seminář pro příjemce k výzvě: Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Slaďování rodinného a pracovního života I. Více v
Říjen 23, 2017

Schválená verze SCLLD

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky
Říjen 4, 2017

Schválení SCLLD

Vážení partneři, dovolte, abychom vás informovali, že  „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční
Říjen 3, 2017

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SCHP

Harmonogram výzev OPZ 2018

Harmonogram výzev OPZ 2018            
Září 1, 2017

Zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru

  zápis z jednání Výběrové komise ze dne 21. 8. 2017 zápis z jednání Programového výboru ze dne 24.
Září 1, 2017

Seminář k výzvě OPZ

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě: „Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I.   PREZENTACE
Srpen 1, 2017

Seznam přijatých žádostí ve výzvě OPZ

Seznam podaných žádostí          
Srpen 1, 2017

Vyhlášena výzva OPZ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření
Srpen 1, 2017

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
Červenec 17, 2017

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Cílem projektů Místních akčních plánů je navrhovat a uskutečňovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění
Červenec 17, 2017

Jednací řád MAS SCHP

Jednací řád MAS SCHP      
Červenec 17, 2017

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP  
Červenec 17, 2017

Přihláška do Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Přihláška do Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.    
Červenec 17, 2017

Logo MAS SCHP

logo MAS SCHP černobílé logo MAS SCHP barevné    
Červenec 17, 2017

hlavičkový papír

hlavičkový papír
Červenec 17, 2017

Orgány MAS SCHP

Nejvyšší orgán Valná hromada Statutární zástupce Předseda: Obec Košíky zastoupená Mgr. Jaroslavem Šlechtou – starostou Místopředseda: Město Napajedla, zastoupené
Červenec 17, 2017

Partneři MAS SCHP

Podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS SCHP – viz. Stanovy MAS SCHP stav k 1. 2.
Červenec 17, 2017

Partnerství MAS SCHP

MAS SCHP je otevřeným partnerstvím, partnerství je dobrovolné. MAS SCHP je tvořena partnery MAS SCHP, kteří zastupují veřejné a
Červenec 17, 2017

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě OPZ Prorodinná opatření I.

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě: „Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I. PREZENTACE ZE
Červenec 17, 2017

Avízo výzvy OPZ

Avízo výzvy OPZ    
Červenec 17, 2017

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017

HARMONOGRAM VÝZEV IROP          
Červenec 17, 2017

Účetní směrnice MAS SCHP

Účetní směrnice MAS SCHP schválené Valnou hromadou dne 5. 6. 2017    
Červen 6, 2017

Zlepšení řídících a administrativních schopností

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001800 Program:              Integrovaný regionální operační
Srpen 7, 2016

Zápisy, prezenční listiny, foto z komunitního projednávání

Pro prohlížení této stránky kontaktujte administrátora webu na adrese: manager@masschp.cz    
Říjen 7, 2015

Finanční výpomoc Zlínského kraje

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. návratnou finanční výpomoc určenou na