ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ III.

Zápis z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření III. ze dne 11. 3. 2019 a 20. 2. 2019.
Březen 13, 2019

Zápis a usnesení z jednání Hodnotící a Výběrové komise – 3. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro vzdělávání II.

Zápis a usnesení z jednání Hodnotící a Výběrové komise – 3. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro
Březen 8, 2019

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise – Zázemí pro vzdělávání II.

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise ze dne 26. 2. 2019
Únor 28, 2019

3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní
Únor 18, 2019

2. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace protierozních opatření

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní
Únor 18, 2019

4. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní
Únor 18, 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ III.

Zápis z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření III. ze dne 30. 1. 2019.
Únor 11, 2019