Interní postupy IROP

Interní postupy IROP        
Říjen 2, 2017

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SCHP

Harmonogram výzev OPZ 2018

Harmonogram výzev OPZ 2018            
Září 1, 2017

Zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru

  zápis z jednání Výběrové komise ze dne 21. 8. 2017 zápis z jednání Programového výboru ze dne 24.
Září 1, 2017

Seminář k výzvě OPZ

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě: „Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I.   PREZENTACE
Srpen 1, 2017

Seznam přijatých žádostí ve výzvě OPZ

Seznam podaných žádostí          
Srpen 1, 2017

Vyhlášena výzva OPZ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření
Srpen 1, 2017

Získávání dovedností, animace a provádění

Tréninková výzva: Vyhodnocení akce MAS SCHP Finanční vyúčtování akce MAS SCHP Vyhodnocení žádostí Přijaté žádosti o dotaci tréninkové výzvy
Červenec 17, 2017

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
Červenec 17, 2017

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Cílem projektů Místních akčních plánů je navrhovat a uskutečňovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění
Červenec 17, 2017

Mapa území

Červenec 17, 2017

Zápisy a usnesení Valné hromady 5. 6. 2017

Zápis a usnesení 1_2017 z Valné hromady Otrokovice 5. 6. 2017  Zápis a usnesení KK 1/2017      
Červenec 17, 2017

Dokumenty 2016

zápis a usnesení VH č. 2/2016 z 5. 12. 2016  zápis a usnesení VH č. 1/2016 z 29. 3. 2016
Červenec 17, 2017

Dokumenty 2015 a starší

osvědčení o splnění standardů stanovy MAS SCHP platné od 24. 11. 2015 jednací řád MAS SCHP platný od 24.
Červenec 17, 2017

Jednací řád MAS SCHP

Jednací řád MAS SCHP      
Červenec 17, 2017

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP  
Červenec 17, 2017

Přihláška do Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Přihláška do Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.    
Červenec 17, 2017

Logo MAS SCHP

logo MAS SCHP černobílé logo MAS SCHP barevné    
Červenec 17, 2017

hlavičkový papír

hlavičkový papír
Červenec 17, 2017

Orgány MAS SCHP

Nejvyšší orgán Valná hromada Statutární zástupce Předseda: Obec Košíky zastoupená Mgr. Jaroslavem Šlechtou – starostou Místopředseda: Město Napajedla, zastoupené
Červenec 17, 2017

Partneři MAS SCHP

Podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS SCHP – viz. Stanovy MAS SCHP stav k 1. 2.
Červenec 17, 2017

Partnerství MAS SCHP

MAS SCHP je otevřeným partnerstvím, partnerství je dobrovolné. MAS SCHP je tvořena partnery MAS SCHP, kteří zastupují veřejné a
Červenec 17, 2017

Přípravná fáze SCLLD

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví od roku 2013 zpracovává ucelený strategický rozvojový dokument celého území MAS SCHP
Červenec 17, 2017

SCLLD ke dni 25. dubna 2017

Pracovní verze po zapracování připomínek II. vlny věcného hodnocení: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020
Červenec 17, 2017

SCLLD ke dni 19. ledna 2017

Pracovní verze po zapracování připomínek I. vlny věcného hodnocení: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020
Červenec 17, 2017

SCLLD ke dni 19. září 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 2014 – 2020 pracovní verze ke dni
Červenec 17, 2017

SCLLD ke dni 15. března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 2014 – 2020 pracovní verze ke dni
Červenec 17, 2017

Integrovaná strategie území MAS SCHP – pracovní verze ke dni 30. 1. 2015

Integrovaná strategie území MAS SCHP – pracovní verze ke dni 30. 1. 2015      
Červenec 17, 2017

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě OPZ Prorodinná opatření I.

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě: „Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I. PREZENTACE ZE
Červenec 17, 2017

Avízo výzvy OPZ

Avízo výzvy OPZ    
Červenec 17, 2017

Schválení SCLLD

Vážení partneři, dovolte, abychom vás informovali, že  „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční
Červenec 17, 2017

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017

HARMONOGRAM VÝZEV IROP          
Červenec 17, 2017

Schválená verze SCLLD

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky
Červen 4, 2017

Výběrové řízení „Pronájem nebytových prostor“

6. 3. 2017 Výběrové řízení „Pronájem nebytových prostor“ Výzva k podání Podrobný popis Zadávací dokumentace  
Březen 6, 2017

Zlepšení řídících a administrativních schopností

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001800 Program:              Integrovaný regionální operační
Srpen 7, 2016

Zápisy, prezenční listiny, foto z komunitního projednávání

Pro prohlížení této stránky kontaktujte administrátora webu na adrese: manager@masschp.cz    
Říjen 7, 2015

Realizace projektu spolupráce

MAS SCHP byla zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týkal 7
Červenec 17, 2015

Finanční výpomoc Zlínského kraje

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. návratnou finanční výpomoc určenou na

Strategický plán Leader 2007 – 2013

Vize, cíle SPL Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví v programovacím období 2007 – 2013 si vzala za
Červenec 17, 2013