3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“.

Text výzvy ZDE
Hodnotící kritéria ZDE

Žadatel se dále řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Text pravidel ke stažení ZDE.

Žádosti je možné konzultovat s Mgr. Janou Dorogy, tel. 603 985 034, konzultace@masschp.cz

Všechny dokumenty k výzvě:
1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 účinná od 7. 1. 2019. Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-20-Pr%C5%BDaP_verze%2020.pdf

2. Kritéria pro hodnocení žádostí
3. Náklady obvyklých opatření MŽP
4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
6. Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
7. Seznam doporučených autochtonních dřevin

 

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 26. 3. 2019, pozvánka na seminář ZDE