Author Archive

Semináře k výzvám OPZ

VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března 2018 ve 13:00 hodin. Na seminář je nutná registrace na mailu: manager@masschp.cz Text pozvánky ZDE ___________________________________________________________________________ VÝZVA OPZ PODPORA KOMUNITNÍCH CENTER I. Termín seminář

Zápis z jednání Výběrové komise k výzvě MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I

Zápis z jednání Výběrové komise k výzvě MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I  

Výzva OPZ Podpora komunitních center I. – otevřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD: 2-3-2: Podpora integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených do společnosti prostřednictvím komunitních center Podpora komunitních

Výzva OPZ Prorodinná opatření II. – otevřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března

Výzva PRV – otevřená

Zveřejňujeme výzvu PRV: Termín vyhlášení výzvy: 5. března 2018 Termín příjmu žádostí: od 5. března 2018 do 6. dubna 2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře Termín registrace na

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V 2. výzvě MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.

  SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V 2. výzvě MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.        

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z 2. VÝZVY MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z 2. VÝZVY MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.: TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ BYL NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ŽADATELŮ PRODLOUŽEN DO 9. 2. 2018 TEXT VÝZVY A DALŠÍ POTŘEBNÉ ÚDAJE NALEZNETE V SEKCI VÝZVY – IROP NEBO ZDE.