Author Archive

1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a

Mapa podpořených projektů MAS SCHP

Mapu všech podpořených projektů v území Místní akčí skupiny Severní Chřiby a Pomoraví naleznete ZDEPo kliknutí na značky projektů se zobrazí také základní informace o těchto projektech.

3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II.Text výzvy ZDEHodnoticí kritéria ZDEŽadatel se dále řídí Obecnými a

Účetní směrnice MAS SCHP

Účetní směrnice schválená Programovým výborem dne 6. 9. 2018

Výroční zpráva 2017 a Zpráva auditora 2017

Výroční zpráva 2017 Zpráva auditora 2017

VNITŘNÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výzva OPZ Prorodinná opatření III.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření III. Dne 4. 10. 2018  v 13:00 bude pořádán