Author Archive

Seznam přijatých žádostí ve výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí ve výzvě PRV ZDE    

Semináře k výzvám OPZ

VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března 2018 ve 13:00 hodin. Na seminář je nutná registrace na mailu: manager@masschp.cz Text pozvánky ZDE Prezentace ze semináře ZDE ___________________________________________________________________________   VÝZVA OPZ PODPORA

Zápis z jednání Výběrové komise k výzvě MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I

Zápis z jednání Výběrové komise k výzvě MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I  

Výzva OPZ Podpora provozu komunitních center I. – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD: 2-3-2: Podpora integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených do společnosti prostřednictvím komunitních center Podpora provozu

Výzva OPZ Prorodinná opatření II. – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března

Výzva PRV – uzavřená

Zveřejňujeme výzvu PRV: Termín vyhlášení výzvy: 5. března 2018 Termín příjmu žádostí: od 5. března 2018 do 6. dubna 2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře Termín registrace na

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V 2. výzvě MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.

  SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V 2. výzvě MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.