Author Archive

Účetní směrnice MAS SCHP

Účetní směrnice schválená Programovým výborem dne 6. 9. 2018

Výroční zpráva 2017 a Zpráva auditora 2017

Výroční zpráva 2017 Zpráva auditora 2017

VNITŘNÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výzva OPZ Prorodinná opatření III.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření III. Dne 4. 10. 2018  v 13:00 bude pořádán

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 6.9.2018

Pozvánka na informační seminář o dotačních možnostech k rozvoji podnikání pro místní podnikatele

Zveme Vás na seminář, který se uskuteční v Babicích dne 19. 9. 2018 od 16:30. Více informací v pozvánce.