Author Archive

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z 2. VÝZVY MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z 2. VÝZVY MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.: TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ BYL NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ŽADATELŮ PRODLOUŽEN DO 9. 2. 2018 TEXT VÝZVY A DALŠÍ POTŘEBNÉ ÚDAJE NALEZNETE V SEKCI VÝZVY – IROP NEBO ZDE.

Pracovní nábídka

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s. hledá pracovníka/pracovnici na pozici projektového manažera/projektové manažerky. Více informací ZDE

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ v 1. výzvě MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.

  SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ v 1. výzvě MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.  

Harmonogram výzev IROP pro rok 2018

  Harmonogram výzev IROP pro rok 2018  

2.výzva MAS SCHP–IROP (vzdělávání) – PRODLOUŽENA

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z 2. VÝZVY MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.: TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ BYL NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ŽADATELŮ PRODLOUŽEN DO 9. 2. 2018 Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o

Seminář k výzvě IROP Zázemí pro vzdělávání

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví:   2.výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I. v pondělí 11. 12. 2017 od 13:00 hodin v prostorách „Obecnice“, 687 04 Košíky   Program: 1) Zahájení

Informace o možném rozšíření strategie

Informace o možném rozšíření strategie CLLD o programový rámec OPŽP  

Zlepšení řídících a administrativních schopností

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001800 Program:              Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy:          06_15_003 Název výzvy:        IROP výzva č 6  Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS   Termín realizace:

1.výzva MAS SCHP-IROP (doprava) – ukončena

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje I. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „1.výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“ Text výzvy ZDE Hodnotící

Pozvánka na seminář pro žadatele IROP Doprava

  Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví:   „1. výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“  ve středu 6. 12. 2017 od 13:00 hodin v prostorách

Avízo výzvy IROP Zázemí pro vzdělávání

Zveřejňujeme Avízo výzvy: 2.výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I. Avízo Výzva Avízo Hodnotící kritéria  

Zápis a usnesení Programového výboru ze dne 14. 11. 2017

Zápis a usnesení Programového výboru ze dne 14. 11. 2017 v Košíkách  

ZÁPIS A USNESENÍ VALNÉ HROMADY 14. 11. 2017

Zápis a usnesení VH2/2017 z Valné hromady ze dne 14. 11. 2017 v Košíkách Rozpočet na rok 2018 Plán činnosti na rok 2018 Činnost MAS SCHP za uplynulé období  

Informace o výzvě PRV

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví plánuje v lednu 2018 vyhlášení výzvy PRV ve Fichích: Místní podnikání Zemědělské podnikání Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Pravidla a více informací ke způsobu podání žádosti naleznete ZDE

Interní postupy MAS SCHP v PRV

Interní postupy MAS SCHP v PRV platné ode dne schválení Valnou hromadou: 14. 11. 2017  

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví      

Jednací řád platný

Jednací řád platný ode dne schválení – 14. 11. 2017    

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 14. 11. 2017    

Avízo výzvy IROP Doprava

Zveřejňujeme Avízo výzvy „MAS SCHP – IROP – Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“ Avízo Výzva Avízo Hodnotící kritéria  

Pozvánka na Valnou hromadu

Vážení partneři MAS SCHP, dne 14. 11. 2017 se ve 14:00 hodin v Košíkách uskuteční jednání Valné hromady. Více informací naleznete v pozvánce.  

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE VÝZVY OPZ

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci (ZoR), žádosti o platbu (ŽoP) a žádosti o změnu (ŽoZ): https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz   Pokyny k evidenci podpořených osob a monitorovací list: https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz   Prezentace k semináři a pokyny k dokládání potvrzení o

Neinvestiční dotace Zlínského kraje

SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ Na projekt SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ byla poskytnuta  neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje dle smlouvy č. D/1960/2017/STR

Seminář pro příjemce výzvy OPZ

Pozvánka na seminář pro příjemce k výzvě: Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Slaďování rodinného a pracovního života I. Více v pozvánce  

Schválená verze SCLLD

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů ke dni 8. června 2017. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014

Schválení SCLLD

Vážení partneři, dovolte, abychom vás informovali, že  „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a tedy byla schválena ke dni

Interní postupy IROP neplatná verze

Interní postupy IROP         

Harmonogram výzev OPZ 2018

Harmonogram výzev OPZ 2018            

Zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru

  zápis z jednání Výběrové komise ze dne 21. 8. 2017 zápis z jednání Programového výboru ze dne 24. 8. 2017          

Seminář k výzvě OPZ

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě: „Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I.   PREZENTACE ZE SEMINÁŘE                        

Seznam přijatých žádostí ve výzvě OPZ

Seznam podaných žádostí          

Vyhlášena výzva OPZ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření I Identifikace výzvy ŘO Prioritní osa 2 Sociální začleňování

Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření bylo zaměřeno na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. V rámci tohoto opatření byla podporována místní partnerství, která působí na celistvém území s počtem obyvatel od 10

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Cílem projektů Místních akčních plánů je navrhovat a uskutečňovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu

Mapa území

Zápisy a usnesení Valné hromady 5. 6. 2017

Zápis a usnesení 1_2017 z Valné hromady Otrokovice 5. 6. 2017  Zápis a usnesení KK 1/2017        

Dokumenty 2016

zápis a usnesení VH č. 2/2016 z 5. 12. 2016  zápis a usnesení VH č. 1/2016 z 29. 3. 2016 zápis a usnesení kontrolní komise č. 1/2016 výroční zpráva za rok 2015    

Dokumenty 2015 a starší

osvědčení o splnění standardů stanovy MAS SCHP platné od 24. 11. 2015 jednací řád MAS SCHP platný od 24. 11. 2015 zápis a usnesení VH č. 2/2015 z 24. 11. 2015 plán činnosti MAS SCHP 2016 návrh

Jednací řád MAS SCHP NEPLATNÝ

Jednací řád MAS SCHP  neplatný od VH 14. 11. 2017      

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP  

Orgány MAS SCHP

Nejvyšší orgán Valná hromada Statutární zástupce Předseda: Obec Košíky zastoupená Mgr. Jaroslavem Šlechtou – starostou Místopředseda: Město Napajedla, zastoupené Zbyňkem Ohnoutkem – místostarostou Rozhodovací orgán Programový výbor: Město Otrokovice, zastoupené Mgr. Jaroslavem Budkem, starostou – Předseda Programového

Partneři MAS SCHP

Podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS SCHP – viz. Stanovy MAS SCHP stav k 1. 2. 2015, zdroj ČSÚ města a obce počet obyvatel rozloha (ha) zájmová skupina foto 1. Babice 1.796 661 rozvoj

Partnerství MAS SCHP

MAS SCHP je otevřeným partnerstvím, partnerství je dobrovolné. MAS SCHP je tvořena partnery MAS SCHP, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více

Přípravná fáze SCLLD

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví od roku 2013 zpracovává ucelený strategický rozvojový dokument celého území MAS SCHP –  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Severní Chřiby a Pomoraví 2014-2020. (tzv. SCLLD – Community – Led

SCLLD ke dni 25. dubna 2017

Pracovní verze po zapracování připomínek II. vlny věcného hodnocení: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – 25-4-2017  Finanční plán a indikátory pro programové rámce_po věcném hodnocení

SCLLD ke dni 19. ledna 2017

Pracovní verze po zapracování připomínek I. vlny věcného hodnocení: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – 19-1-2017  Finanční plán a indikátory pro programové rámce_po věcném hodnocení

SCLLD ke dni 19. září 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 2014 – 2020 pracovní verze ke dni 19. září 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby

SCLLD ke dni 15. března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 2014 – 2020 pracovní verze ke dni 15. března 2016 k připomínkování do Valné hromady, která se bude konat dne 29. března 2016: Strategie komunitního

Integrovaná strategie území MAS SCHP – pracovní verze ke dni 30. 1. 2015

Integrovaná strategie území MAS SCHP – pracovní verze ke dni 30. 1. 2015      

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě OPZ Prorodinná opatření I.

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě: „Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I. PREZENTACE ZE SEMINÁŘE    

Avízo výzvy OPZ

Avízo výzvy OPZ    

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017

HARMONOGRAM VÝZEV IROP          

Účetní směrnice MAS SCHP

Účetní směrnice MAS SCHP schválené Valnou hromadou dne 5. 6. 2017    

Přihláška do Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Přihláška do Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.    

Logo MAS SCHP

logo MAS SCHP černobílé logo MAS SCHP barevné    

hlavičkový papír

hlavičkový papír

Výběrové řízení „Pronájem nebytových prostor“

6. 3. 2017 Výběrové řízení „Pronájem nebytových prostor“ Výzva k podání Podrobný popis Zadávací dokumentace  

Zápisy, prezenční listiny, foto z komunitního projednávání

Pro prohlížení této stránky kontaktujte administrátora webu na adrese: manager@masschp.cz    

Realizace projektu spolupráce

MAS SCHP byla zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týkal 7 místních akčních skupin a byl realizován do června 2015. Představení projektu spolupráce Metodika projektu spolupráce V rámci projektu byly

Finanční výpomoc Zlínského kraje

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. návratnou finanční výpomoc určenou na provozní výdaje ve výši 350.000,- Kč. Také díky tomuto byla MAS SCHP schopna udržet svoji činnosti v překlenovacím

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Severní Chřiby a Pomoraví

Číslo operačního programu: CZ.1.08 Název operačního programu: OP Technická pomoc Číslo výzvy: 02 Název výzvy: 2. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 Číslo prioritní osy: 8.3a Název prioritní osy: Administrativní a absorpční kapacita

Strategický plán Leader 2007 – 2013

Vize, cíle SPL Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví v programovacím období 2007 – 2013 si vzala za cíl zapojení do celkového rozvoje vzniklého regionu tak, aby lidé, kteří zde žijí, pracují a podnikají, mohli aktivně