Výzva PRV – uzavřená

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 17. 5. 2018 v Košíkách.

 

Zveřejňujeme výzvu PRV:

Termín vyhlášení výzvy: 5. března 2018

Termín příjmu žádostí: od 5. března 2018 do 6. dubna 2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 11. června 2018

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SE KONÁ DNE 15. března 2018 ve 13:00 hodin v obci Košíky. NUTNÁ REGISTRACE na mailu: admin@masschp.cz

Prezentace ze semináře ZDE

konzultace:

Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.

projekt@masschp.cz

+420 739 002 065

 

text VÝZVY ZDE

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 1. výzvu

F1 Místní podnikání Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 5.000 000,- Kč
F2 Zemědělské podnikání Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2.500 000,- Kč
F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1.200 000,- Kč

 

Pokud Vám nepůjde otevřít jakákoliv příloha, uložte ji nejprve do svého PC a po té otevřete (v prohlížeči nelze).