Aktuality

Výzva IROP Zázemí pro vzdělávání

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 2.výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I. Text výzvy ZDE Hodnotící kritéria ZDE Žadatel se dále

Seminář k výzvě IROP Zázemí pro vzdělávání

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví:   2.výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I. v pondělí 11. 12. 2017 od 13:00 hodin v prostorách „Obecnice“, 687 04 Košíky   Program: 1) Zahájení

Informace o možném rozšíření strategie

Informace o možném rozšíření strategie CLLD o programový rámec OPŽP  

Zlepšení řídících a administrativních schopností

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001800 Program:              Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy:          06_15_003 Název výzvy:        IROP výzva č 6  Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS   Termín realizace:

Výzva IROP Doprava

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje I. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „1.výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“ Text výzvy ZDE Hodnotící

Pozvánka na seminář pro žadatele IROP Doprava

  Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví:   „1. výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“  ve středu 6. 12. 2017 od 13:00 hodin v prostorách

Avízo výzvy IROP Zázemí pro vzdělávání

Zveřejňujeme Avízo výzvy: 2.výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I. Avízo Výzva Avízo Hodnotící kritéria  

Zápis a usnesení Programového výboru ze dne 14. 11. 2017

Zápis a usnesení Programového výboru ze dne 14. 11. 2017 v Košíkách  

ZÁPIS A USNESENÍ VALNÉ HROMADY 14. 11. 2017

Zápis a usnesení VH2/2017 z Valné hromady ze dne 14. 11. 2017 v Košíkách Rozpočet na rok 2018 Plán činnosti na rok 2018 Činnost MAS SCHP za uplynulé období  

Informace o výzvě PRV

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví plánuje v lednu 2018 vyhlášení výzvy PRV ve Fichích: Místní podnikání Zemědělské podnikání Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Pravidla a více informací ke způsobu podání žádosti naleznete na

Jednací řád platný

Jednací řád platný ode dne schválení – 14. 11. 2017    

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 14. 11. 2017    

Avízo výzvy IROP Doprava

Zveřejňujeme Avízo výzvy „MAS SCHP – IROP – Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“ Avízo Výzva Avízo Hodnotící kritéria  

Neinvestiční dotace Zlínského kraje

SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ Na projekt SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ byla poskytnuta  neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje dle smlouvy č. D/1960/2017/STR

Harmonogram výzev OPZ 2018

Harmonogram výzev OPZ 2018            

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017

HARMONOGRAM VÝZEV IROP          

Účetní směrnice MAS SCHP

Účetní směrnice MAS SCHP schválené Valnou hromadou dne 5. 6. 2017