Aktuality

1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a

Mapa podpořených projektů MAS SCHP

Mapu všech podpořených projektů v území Místní akčí skupiny Severní Chřiby a Pomoraví naleznete ZDEPo kliknutí na značky projektů se zobrazí také základní informace o těchto projektech.

3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II.Text výzvy ZDEHodnoticí kritéria ZDEŽadatel se dále řídí Obecnými a

Výzva OPZ Prorodinná opatření III.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření III. Dne 4. 10. 2018  v 13:00 bude pořádán

Pozvánka na informační seminář o dotačních možnostech k rozvoji podnikání pro místní podnikatele

Zveme Vás na seminář, který se uskuteční v Babicích dne 19. 9. 2018 od 16:30. Více informací v pozvánce.

Nadační fond Avast – Spolu do života

Nadační fond Avast vyhlašuje výzvu zaměřenou na Investice do nových zařízení komunitního typu. Cílem výzvy je vznik nových zařízení a služeb komunitního typu v místech, kde takové zařízení není dostupné. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi se

Semináře pro příjemce k výzvám OPZ včetně prezentací

Dne 30. 8. 2018 se uskuteční semináře pro příjemce z OPZ. Od 13:00 se uskuteční seminář pro příjemce k výzvě Prorodinná opatření II. a od 15:00 se uskuteční seminář k výzvě Podpora provozu komunitních center I. Prezentace