Aktuality

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ III.

Zápis z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření III. ze dne 11. 3. 2019 a 20. 2. 2019.

Zápis a usnesení z jednání Hodnotící a Výběrové komise – 3. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro vzdělávání II.

Zápis a usnesení z jednání Hodnotící a Výběrové komise – 3. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro vzdělávání II. konané dne 07. 03. 2019

3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“.

2. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace protierozních opatření

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 2. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace protierozních opatření.

4. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 4. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES. Text

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ III.

Zápis z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření III. ze dne 30. 1. 2019.

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 7. února 2019 Termín příjmu žádostí: od 7. února 2019 do 21. března 2019 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře (žadatel může podávat žádosti o dotaci