Archív SCLLD

Interní postupy IROP

Interní postupy IROP verze k datu 14. 11. 2017

Přípravná fáze SCLLD

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví od roku 2013 zpracovává ucelený strategický rozvojový dokument celého území MAS SCHP –  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Severní Chřiby a Pomoraví 2014-2020. (tzv. SCLLD – Community – Led

SCLLD ke dni 25. dubna 2017

Pracovní verze po zapracování připomínek II. vlny věcného hodnocení: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – 25-4-2017  Finanční plán a indikátory pro programové rámce_po věcném hodnocení

SCLLD ke dni 19. ledna 2017

Pracovní verze po zapracování připomínek I. vlny věcného hodnocení: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – 19-1-2017  Finanční plán a indikátory pro programové rámce_po věcném hodnocení

SCLLD ke dni 19. září 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 2014 – 2020 pracovní verze ke dni 19. září 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby

SCLLD ke dni 15. března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 2014 – 2020 pracovní verze ke dni 15. března 2016 k připomínkování do Valné hromady, která se bude konat dne 29. března 2016: Strategie komunitního

Integrovaná strategie území MAS SCHP – pracovní verze ke dni 30. 1. 2015

Integrovaná strategie území MAS SCHP – pracovní verze ke dni 30. 1. 2015