Dokumenty

Účetní směrnice MAS SCHP

Účetní směrnice schválená Programovým výborem dne 6. 9. 2018

Výroční zpráva 2017 a Zpráva auditora 2017

Výroční zpráva 2017 Zpráva auditora 2017

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 6.9.2018

Etický kodex – vzor

Vzor etického kodexu

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center  ze dne 29. 6. 2018

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center ze dne 7.6. 2018