Dokumenty

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 6.9.2018

Etický kodex – vzor

Vzor etického kodexu

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center  ze dne 29. 6. 2018

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center ze dne 7.6. 2018

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise – volba Předsedy Výběrové komise

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise – volba Předsedy Výběrové komise ze dne 7. 6. 2018