dokumenty SCLLD

Etický kodex – vzor

Vzor etického kodexu

Interní postupy MAS SCHP v PRV

Interní postupy MAS SCHP v PRV platné ode dne schválení Valnou hromadou: 14. 11. 2017  

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví      

Jednací řád platný

Jednací řád platný ode dne schválení – 14. 11. 2017    

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 14. 11. 2017    

Schválená verze SCLLD

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů ke dni 8. června 2017. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP

Osvědčení o splnění standardů MAS SCHP