dokumenty SCLLD

Interní postupy MAS SCHP v PRV

Interní postupy MAS SCHP v PRV platné ode dne schválení Valnou hromadou: 14. 11. 2017  

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví      

Jednací řád platný

Jednací řád platný ode dne schválení – 14. 11. 2017    

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 14. 11. 2017    

Schválená verze SCLLD

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů ke dni 8. června 2017. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014

Schválení SCLLD

Vážení partneři, dovolte, abychom vás informovali, že  „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a tedy byla schválena ke dni

Interní postupy IROP neplatná verze

Interní postupy IROP