dokumenty SCLLD

Účetní směrnice MAS SCHP

Účetní směrnice schválená Programovým výborem dne 6. 9. 2018

Výroční zpráva 2017 a Zpráva auditora 2017

Výroční zpráva 2017 Zpráva auditora 2017

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Interní postupy IROP aktuální verze

Interní postupy IROP aktuální verze k datu 6.9.2018

Etický kodex – vzor

Vzor etického kodexu

Interní postupy MAS SCHP v PRV

Interní postupy MAS SCHP v PRV platné ode dne schválení Valnou hromadou: 14. 11. 2017  

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví