zápisy

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center  ze dne 29. 6. 2018

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center ze dne 7.6. 2018

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise – volba Předsedy Výběrové komise

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise – volba Předsedy Výběrové komise ze dne 7. 6. 2018

Zápis a usnesení Kontrolní komise MAS SCHP k plnění SCLLD ze dne 15. 1. 2018

Zápis a usnesení Kontrolní komise k plnění SCLLD za období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 ze dne 15. 1. 2018.

zápis a usnesení kontrolní komise ze dne 22. 5. 2018

Zápis a usnesení Kontrolní komise k hospodaření MAS SCHP za rok 2017 ze dne 22. 5. 2018

Zápis a usnesení Valné hromady ze dne 24. 5. 2018

Zápis a usnesení Valné hromady ze dne 24. 5. 2018

zápis a usnesení z jednání Programového výboru dne 1. 6. 2018

Zápis a usnesení z jednání Programového výboru dne 1. 6. 2018