zápisy

Zápis a usnesení ze zasedání Valné hromady MAS SCHP ze dne 4. 12. 2018

Zápis a usnesení ze zasedání Valné hromady MAS SCHP ze dne 4. 12. 2018

Zápis a usmeseni z jednání Kontrolní komise MAS SCHP ze dne 1. 11. 2018

Zápis a usmeseni z jednání Kontrolní komise MAS SCHP ze dne 1. 11. 2018

Zápis a usnesení z jednání Programového výboru MAS SCHP ze dne 4. 12. 2018

Zápis a usnesení z jednání Programového výboru MAS SCHP ze dne 4. 12. 2018

Zápis a usnesení z jednání kontrolní komise MAS SCHP k plnění SCLLD ze dne 16. 7. 2018

Zápis a usnesení z jedníní kontrolní komise MAS SCHP k plnění SCLLD ze dne 16. 7. 2018

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center  ze dne 29. 6. 2018

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center ze dne 7.6. 2018

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise – volba Předsedy Výběrové komise

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise – volba Předsedy Výběrové komise ze dne 7. 6. 2018