Partneři MAS SCHP

Partneři MAS SCHP

Podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS SCHP – viz. Stanovy MAS SCHP stav k 1. 2. 2015, zdroj ČSÚ města a obce počet obyvatel rozloha (ha) zájmová skupina foto 1. Babice 1.796 661 rozvoj

Partnerství MAS SCHP

MAS SCHP je otevřeným partnerstvím, partnerství je dobrovolné. MAS SCHP je tvořena partnery MAS SCHP, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více