SCLLD 2014 – 2020

Zápis a usnesení ze zasedání Valné hromady MAS SCHP ze dne 27. 3. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání Valné hromady MAS SCHP ze dne 27. 3. 2019 ZDE

Schválené změny strategie

Ke dni 17. 08. 2018 byly schváleny následující dodatky ke Strategii – Dodatek č.1, Dodatek č.2, Dodatek č.3

Zprávy o plnění ISg za období 9.6. 2017 – 30. 6. 2018

zpráva o plnění ISg za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 zpráva o plnění ISg za období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 zpráva o plnění ISg za období 1. 1. 2018 – 30.

Schválená verze SCLLD

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů ke dni 8. června 2017. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014