Výzvy

Seznam přijatých žádostí v 3. výzvě MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II.

Seznam přijatých žádostí v 3. výzvě MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II.

5. výzva MAS SCHP – IROP – Komunitní centra I. – VÝZVA OTEVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 5. výzva MAS SCHP – IROP – Komunitní centra I. Text výzvy ZDE Hodnoticí kritéria

4. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro vzdělávání III. – VÝZVA OTEVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 4. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro vzdělávání III. Text výzvy ZDE Hodnoticí

Harmonogram výzev OPŽP, PRV a OPZ na rok 2019

Harmonogram výzev OPŽP, PRV a OPZ na rok 2019 k nahlédnutí ZDE

Harmonogram výzev IROP na rok 2019

Harmonogram výzev IROP na rok 2019 k nahlédnutí ZDE

1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření – VÝZVA UZAVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a

3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II. – VÝZVA UZAVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II. Text výzvy ZDE Hodnoticí kritéria ZDE Žadatel se