OPZ

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Programového výboru OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center  ze dne 29. 6. 2018

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center

Zápisy z jednání Výběrové komise OPZ – Prorodinná opatření II. a Podpora provozu komunitních center ze dne 7.6. 2018

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PODPORA KOMUNITNÍCH CENTER I.

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PODPORA KOMUNITNÍCH CENTER I.  

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.  

Semináře k výzvám OPZ

VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března 2018 ve 13:00 hodin. Na seminář je nutná registrace na mailu: manager@masschp.cz Text pozvánky ZDE Prezentace ze semináře ZDE ___________________________________________________________________________   VÝZVA OPZ PODPORA

Výzva OPZ Podpora provozu komunitních center I. – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD: 2-3-2: Podpora integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených do společnosti prostřednictvím komunitních center Podpora provozu

Výzva OPZ Prorodinná opatření II. – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března