OPŽP

3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“.

2. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace protierozních opatření

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 2. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace protierozních opatření.

4. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 4. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES. Text

1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření – VÝZVA UZAVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a

Informace o možném rozšíření strategie

Informace o možném rozšíření strategie CLLD o programový rámec OPŽP