PRV

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ KONANÉHO DNE 9. 5. 2019 V KOŠÍKÁCH K VÝZVĚ MAS Č. 2 V RÁMCI OPERACE 19.2.1. PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 9. 5. 2019 v Košíkách k Výzvě MAS č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 –

Informace o termínu zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. vč. veřejné obhajoby projektů PRV

Výzva MAS č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. tímto informuje, že zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví,

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ VE VÝZVĚ MAS Č. 2 PRV

Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 naleznete ZDE.   Datum zveřejnění na internetových stránkách MAS: 24. 3. 2019

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 7. února 2019 Termín příjmu žádostí: od 7. února 2019 do 21. března 2019 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře (žadatel může podávat žádosti o dotaci

Pozvánka na informační seminář o dotačních možnostech k rozvoji podnikání pro místní podnikatele

Zveme Vás na seminář, který se uskuteční v Babicích dne 19. 9. 2018 od 16:30. Více informací v pozvánce.

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ KONANÉHO DNE 24. 5. 2018 V JALUBÍ

Zápis a usnesení z jednání Programového výboru Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. konaného dne 24. 5. 2018 v Jalubí. Zápis obsahuje v bodě č. 4 seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro Výzvu

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise PRV Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 17. 5. 2018 v Košíkách.

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise PRV Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 17. 5. 2018 v Košíkách.