PRV

Seznam přijatých žádostí ve výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí ve výzvě PRV ZDE    

Výzva PRV – uzavřená

Zveřejňujeme výzvu PRV: Termín vyhlášení výzvy: 5. března 2018 Termín příjmu žádostí: od 5. března 2018 do 6. dubna 2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře Termín registrace na

Interní postupy MAS SCHP v PRV

Interní postupy MAS SCHP v PRV platné ode dne schválení Valnou hromadou: 14. 11. 2017