PRV

Pozvánka na informační seminář o dotačních možnostech k rozvoji podnikání pro místní podnikatele

Zveme Vás na seminář, který se uskuteční v Babicích dne 19. 9. 2018 od 16:30. Více informací v pozvánce.

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise PRV Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 17. 5. 2018 v Košíkách.

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise PRV Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 17. 5. 2018 v Košíkách.

zasedání Výběrové komise pro Výzvu MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

V Košíkách dne 9. 5. 2018   Informace o termínu zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. vč. veřejné obhajoby projektů   Výzva MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na

Seznam přijatých žádostí ve výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí ve výzvě PRV ZDE    

Výzva PRV – uzavřená

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 17. 5. 2018 v Košíkách.   Zveřejňujeme výzvu PRV: Termín vyhlášení výzvy: 5. března 2018 Termín příjmu žádostí: od 5. března

Interní postupy MAS SCHP v PRV

Interní postupy MAS SCHP v PRV platné ode dne schválení Valnou hromadou: 14. 11. 2017