PRV

Informace o výzvě PRV

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví plánuje v lednu 2018 vyhlášení výzvy PRV ve Fichích: Místní podnikání Zemědělské podnikání Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Pravidla a více informací ke způsobu podání žádosti naleznete ZDE

Interní postupy MAS SCHP v PRV

Interní postupy MAS SCHP v PRV platné ode dne schválení Valnou hromadou: 14. 11. 2017