Informace o možném rozšíření strategie

Informace o možném rozšíření strategie CLLD o programový rámec OPŽP