Informace o termínu zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. vč. veřejné obhajoby projektů PRV

Výzva MAS č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. tímto informuje, že zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. pro Výzvu MAS č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je svoláno na čtvrtek 9. května 2019 od 13:00 hod. v Košíkách (na adrese Košíky 117, 687 04).
Součástí zasedání bude od 13:30 hod. také veřejná obhajoba projektů ze strany žadatelů, jejichž žádosti o dotaci nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.
Datum zveřejnění na internetových stránkách MAS: 29. 4. 2019

 

Informace ZDE