Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Cílem projektů Místních akčních plánů je navrhovat a uskutečňovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka. Projekty jsou naplňovány prostřednictvím organizování tematických setkávání ředitelů škol, zástupců zřizovatelů a dalších relevantních subjektů zaměřené na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a společné plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem při využití podpory a spolupráce v území (s rodinou, sociál. službami a poskytovateli neformálního vzdělávání). Projekty jsou naplňovány prostřednictvím organizování tematických setkávání ředitelů škol, zástupců zřizovatelů a dalších relevantních subjektů zaměřené na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a společné plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem při využití podpory a spolupráce v území (s rodinou, sociál. službami a poskytovateli neformálního vzdělávání).

V MAP si školy spolu se zřizovateli a dalšími relevantními subjekty naplánují zaměření do OP VVV i potřebné intervence z IROP.
Realizátory projektů v území jsou ORP Uherské Hradiště a ORP Otrokovice. MAS SCHP se s nimi na jejich realizaci aktivněpodílí: