Neinvestiční dotace Zlínského kraje

SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ

Na projekt SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ

byla poskytnuta  neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje dle smlouvy

č. D/1960/2017/STR

ve výši 267 800,- Kč

Realizace projektu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

Výsledek obrázku pro logo zlínský kraj