Stručná charakteristika Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

MAS SCHP je partnerství s právní subjektivitou (zapsaný spolek), založená na principech dobrovolného místního partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

Území Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP) je tvořeno celkem 18 obcemi Zlínského kraje, které se nachází na rozmezí okresů Zlín a Uherské Hradiště. Celková rozloha MAS SCHP činí přibližně 15,7 tis. hektarů s celkovým počet obyvatel více než 41 tis.

Funkční využití území MAS SCHP předurčuje jeho vnitřní diferenciaci, která je založena na existenci tří odlišných typů funkčního využití krajiny, a to: sídelní krajinný typ na území měst Otrokovice a Napajedla, která leží na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, na rozhraní tří regionů Hané, Valašska a Slovácka. Místo, označované jako Napajedelská brána, tvořilo již pro pravěkého a středověkého člověka strategicky důležitý bod.

Údolí řeky Moravy s příznivými životními podmínkami, nacházející se na obchodní stezce, vytvářelo od nepaměti předpoklady pro trvalé osídlení a tvoří přirozené centrum regionu a přilehlých obcí.

Příměstský krajinný typ v jižní části území (obce Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Sušice, Traplice, Kudlovice), doplňuje krajinný typ se zvýšenou kulturní a přírodní hodnotou v severní části území (obce Jankovice, Košíky, Kudlovice).

Část území je tvořena horským pásmem Chřiby, které je se střední výškou 346,6 m nejvyšším a nejčlenitějším územím Středomoravských Karpat.

Chřiby jsou velmi zajímavou oblastí z hlediska přírodovědného, ale i historického. Nalezneme zde velmi hodnotné lokality krajinářské, ale i přírodovědné, romantická lesní zákoutí, skaliska, studánky, potoky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem.

Region je charakteristický dobrými podmínkami pro sportovní vyžití při pěší turistice a cykloturistice.

Území Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví je protkáno hustou sítí značených tras, které umožní poznat to nejlepší, co tento kouzelný kout může nabídnout.

Hlavní činností Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), zaměřený na obnovu a rozvoj celého regionu Severní Chřiby a Pomoraví.