PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE VÝZVY OPZ Prorodinná opatření I.

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci (ZoR), žádosti o platbu (ŽoP) a žádosti o změnu (ŽoZ):

https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz

 

Pokyny k evidenci podpořených osob a monitorovací list:

https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz

 

Prezentace k semináři a pokyny k dokládání potvrzení o zaměstnání