Realizace projektu spolupráce

MAS SCHP byla zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týkal 7 místních akčních skupin a byl realizován do června 2015.

Představení projektu spolupráce

Metodika projektu spolupráce

V rámci projektu byly vytvořeny pro zvýšení povědomí o Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví propagační materiály.