SCLLD ke dni 15. března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 2014 – 2020 pracovní verze ke dni 15. března 2016 k připomínkování do Valné hromady, která se bude konat dne 29. března 2016:

Strategie komunitního vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – schválená dne 29. 3. 2016

Finančí plán a indikátory pro programové rámce

Mapa území a NUTS

Analýza rizik

Čestné prohlášení

Změnový list

Zapojení komunity do vypracování SCLLD

Zápisy, prezenční listiny, foto z komunitního projednávání