Seminář pro příjemce výzvy OPZ Prorodinná opatření I.

Pozvánka na seminář pro příjemce k výzvě: Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Slaďování rodinného a pracovního života I.

Více v pozvánce