SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ VE VÝZVĚ MAS Č. 2 PRV

Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 naleznete ZDE.
 
Datum zveřejnění na internetových stránkách MAS: 24. 3. 2019