Strategický plán Leader 2007 – 2013

Vize, cíle SPL
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví v programovacím období 2007 – 2013 si vzala za cíl zapojení do celkového rozvoje vzniklého regionu tak, aby lidé, kteří zde žijí, pracují a podnikají, mohli aktivně rozvíjet své činnosti a turisté spokojeně relaxovat v krásném prostředí tohoto kraje za využití služeb, které by se měly pro spokojenost návštěvníků i zdejších obyvatel plně rozvíjet.

FICHE:
FICHE 1: Kvalita života na venkově a udržitelný rozvoj vesnic
FICHE 2: Podpora cestovního ruchu a tvorba pracovních příležitostí
FICHE 3: Modernizace zemědělských podniků

Účast MAS v programu LEADER
Dotace přiznána v roce 2008 ve výši 3.9992.884,50 Kč a bylo podpořeno 8 projektů.

Příklady podpořených projektů / získaná dotace:
– Obec Babice – Vlastní mechanizací za obce krásnější / 432 000 Kč
– Obec Huštěnovice – Lanová pyramida / 381 000 Kč
– Obec Spytihněv – Vybavení pro aktivní kulturní a společenský život obcí Sdružení Severní Chřiby a Pomoraví / 975 884,50 Kč
– Obec Sušice – Obec Sušice – Návrh sportovního areálu Sušice / 174 000 Kč
– Obec Traplice – Rekonstrukce kuželny v Traplicích / 472 000 Kč
– Ing. Václav Talák – Technologické vybavení kompostárny štěpkovačem a pořízení traktoru / 684 000 Kč
– Ing. Jiří Batůšek – Technologická linka pro kvalitní sadební materiál / 460 000 Kč
– Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví – Ruce hlavy dohromady pro Chřiby a Pomoraví / 324 000 Kč