2.výzva MAS SCHP–IROP (vzdělávání) – UKONČENA

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z 2. VÝZVY MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.:

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ BYL NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ŽADATELŮ PRODLOUŽEN DO 9. 2. 2018

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
2.výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání I.

Text výzvy ZDE

Hodnotící kritéria ZDE

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v INTERNÍ POSTUPY MAS SCHP V IROP

Žádost se podává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Žádost je možno konzultovat se zaměstnanci MAS SCHP – viz KONTAKT

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 11. 12. 2017 ve 13:00 hodin, více v POZVÁNCE

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě ZDE

Postup zadávání žádosti do systému ISKP14+ ZDE