ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ KONANÉHO DNE 9. 5. 2019 V KOŠÍKÁCH K VÝZVĚ MAS Č. 2 V RÁMCI OPERACE 19.2.1. PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020

Zápis a usnesení z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví konaného dne 9. 5. 2019 v Košíkách k Výzvě MAS č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 ZDE