zasedání Výběrové komise pro Výzvu MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

V Košíkách dne 9. 5. 2018

 

Informace o termínu zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. vč. veřejné obhajoby projektů

 

Výzva MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. tímto informuje, že zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. pro Výzvu MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je svoláno na čtvrtek 17. května 2018 od 13:00 hod. v Košíkách (na adrese Košíky 117, 687 04).

 

Součástí zasedání bude od 13:30 hod. také veřejná obhajoba projektů ze strany žadatelů, jejichž žádosti o dotaci nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

 

 

Datum zveřejnění na internetových stránkách MAS: 9. 5. 2018