Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření bylo zaměřeno na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. V rámci tohoto opatření byla podporována místní partnerství, která působí na celistvém území s počtem obyvatel od 10 do 100 tisíc a pracují na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a zároveň nebyla podpořena v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

Výstupy a aktivity projektu:

Výstup č. 1:

Zpracování podkladů pro analytickou a strategickou část ISÚ a zpracování implementační části ISÚ
V rámci tohoto výstupu byly zpracovány:
A) podklady pro analytickou a strategickou část ISÚ
B) Implementační část ISÚ

Výstup č. 2:

Informační a propagační materiály MAS SCHP

 

Výstup č. 3: Tréninková výzva:

Publikována nová verze tréninkové výzvy, úprava proběhla z důvodu, že propagace a publicita nejsou uznatelný náklad.