Finanční výpomoc Zlínského kraje

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. návratnou finanční výpomoc určenou na provozní výdaje ve výši 350.000,- Kč. Také díky tomuto byla MAS SCHP schopna udržet svoji činnosti v překlenovacím období. Děkujeme Zlínskému kraji za jeho dlouhodobou podporu a spolupráci s naší Místní akční skupinou.

 

 

 

Výsledek obrázku pro logo zlínský kraj