Projekty MAS SCHP archívní Archive

Strategický plán Leader 2007 – 2013

Vize, cíle SPL MAS Severní Chřiby a Pomoraví v programovacím období 2007 – 2013 si vzala za cíl zapojení do celkového rozvoje vzniklého regionu tak, aby lidé, kteří zde žijí, pracují a podnikají, mohli aktivně rozvíjet své

Získávání dovedností, animace a provádění

Tréninková výzva: Vyhodnocení akce MAS SCHP Finanční vyúčtování akce MAS SCHP Vyhodnocení žádostí Přijaté žádosti o dotaci tréninkové výzvy MAS SCHP Publikována nová verze tréninkové výzvy, úprava proběhla z důvodu, že propagace a publicita nejsou uznatelný náklad.

Realizace projektu spolupráce

MAS SCHP byla zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týkal 7 místních akčních skupin a bude realizován do června 2015. Představení projektu spolupráce Metodika projektu spolupráce V rámci projektu byly