OPZ

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PODPORA KOMUNITNÍCH CENTER I.

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PODPORA KOMUNITNÍCH CENTER I.  

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.

seznam přijatých žádostí VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.  

Semináře k výzvám OPZ

VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března 2018 ve 13:00 hodin. Na seminář je nutná registrace na mailu: manager@masschp.cz Text pozvánky ZDE Prezentace ze semináře ZDE ___________________________________________________________________________   VÝZVA OPZ PODPORA

Výzva OPZ Podpora provozu komunitních center I. – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD: 2-3-2: Podpora integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených do společnosti prostřednictvím komunitních center Podpora provozu

Výzva OPZ Prorodinná opatření II. – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost: Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života Prorodinná opatření II. Termín seminář k výzvě je dne 22. března

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE VÝZVY OPZ Prorodinná opatření I.

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci (ZoR), žádosti o platbu (ŽoP) a žádosti o změnu (ŽoZ): https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz   Pokyny k evidenci podpořených osob a monitorovací list: https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz   Prezentace k semináři a pokyny k dokládání potvrzení o

Seminář pro příjemce výzvy OPZ Prorodinná opatření I.

Pozvánka na seminář pro příjemce k výzvě: Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Slaďování rodinného a pracovního života I. Více v pozvánce