Schválení SCLLD

Vážení partneři, dovolte, abychom vás informovali, že  „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví“ splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a tedy byla schválena ke dni 8. června 2017.
Nejen pro partnery MAS SCHP, ale pro všechny možné žadatele v území MAS SCHP to znamená, že brzy budou moct předkládat žádosti o podporu do výzev, které MAS SCHP v tuto chvíli intenzivně připravuje a ještě v letošním roce bude vyhlašovat.
Výzvy budou zaměřeny na rozvoj území MAS SCHP prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Mimo jiné MAS SCHP plánuje podporu infrastruktury pro vzdělávání, bezpečnosti dopravy, komunitní práce, podporu prorodinných opatření ale také drobných podnikatelů a zemědělců v území.